Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2018.06.12)

“Сайн Номуун Хийд” шашны байгууллагын нэхэмжлэлтэй Г.Адъяабазарт холбогдох иргэний хэрэг


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2018.06.11)

“Улаанбаатар хотын банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй ШШГЕГ, Налайх дүүргийн ШШГТ-т холбогдох иргэний хэргийн гомдол..


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2018.06.08)

Д.Суурьбатын нэхэмжлэлтэй Н.Чойжхорлоод холбогдох иргэний хэрэг


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2018.06.07)

‘”Хаан банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Н.Алтанцэцэгт холбогдох зээлийн гэрээний үүргийн биелэлтэд 5.756.389 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэг..


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2018.06.06)

Б.Баттулгын нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай иргэний хэрэг


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2018.06.05)

М.Цогтсайханы нэхэмжлэлтэй хууль бусаар цагдан хорьсон, таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсны улмаас хууль зүйн туслалцаа авахад төлсөн 2.100.000 төгрөгийг төрөөс гаргуулах тухай иргэний хэрэг..


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2018.06.04)

Д.Суурьбатын нарын нэхэмжлэлтэй хариуцагч Н.Чойжхорлоод холбогдох иргэний хэрэг


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2018.05.29-30)

Б.Аюушын нэхэмжлэлтэй Ж.Нямдуламд холбогдох иргэний хэргийн гомдол хэлэлцэх тухай


Дэлгэрэнгүй..