Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.12.13)

Ц.Цэцэгмаагийн нэхэмжлэлтэй баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох, ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай иргэний хэрэг..


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.12.12)

Ч.Одгэрэлийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Х.Эрдэнэбаатарт холбогдох эцэг тогтоолгож, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэрэг..


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.12.07)

М.Оюунцацралын нэхэмжлэлтэй хариуцагч Г.Аюушжавд холбогдох гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж тогтоолгон, тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэрэг..


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.12.06)

“Пи Эй Ди” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй А.Болысханд холбогдох ажил гүйцэтгэх гэрээний үүргийн биелэлт 12.621.600 төгрөг гаргуулах тухай үндсэн нэхэмжлэлтэй А.Болысхан эд хөрөнгийн доголдол арилгахад зарцуул..


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.12.01)

Б.Янжмаагийн нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай иргэний хэрэг


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.11.30)

Ш.Батсайханы нэхэмжлэлтэй, Л.Бямбацэрэнд холбогдох шүүхийн шийдвэрийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас дахин хянуулах хүсэлт шийдвэрлэх тухай..


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.11.24)

Д.Дуламсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй Ч.Алтанхуягт холбогдох хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэрэг


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.11.22)

Э.Буянжаргалын нэхэмжлэлтэй хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох тухай иргэний хэрэг


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.11.20)

Н.Гантөмөрийн нэхэмжлэлтэй, М.Дэлгэрмаад холбогдох гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж тогтоолгож, тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэрэг..


Дэлгэрэнгүй..