Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.10.17)

“Кенже” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, иргэний эрх зүйн маргаанд хариуцагчаар оролцвол зохих этгээдийг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэрэг ..


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.10.12)

Х.Гантөмөрийн нэхэмжлэлтэй иргэний эрх зүйн маргаанд хариуцагчаар оролцвол зохих этгээд Ц.Мэнд-Оргилыг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэрэг..


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.10.10)

А.Номин-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй Б.Дэмбэрэлд холбогдох хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэрэг


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.10.09)

“Эрдэс холдинг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй А.Баттогтоход холбогдох машин тоног төхөөрөмж захиалгын гэрээний үүргийн биелэлтэд 126.030.246 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэг..


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.10.06)

"Өнө Орших Маргад" ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй "ЗДБ" ББН-д холбогдох гэрээний үүргийн биелэлтэд 114.455.000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэг..


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.10.03)

Х.Ганбаатарын хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэрэг


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.10.02)

Р.Сартагтайбаатарын хүсэлттэй эрх зүйн ач холбогдол бүхий үйл баримтыг тогтоолгох тухай иргэний хэрэг


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.09.27)

Ц.Маралын нэхэмжлэлтэй, С.Оргилд холбогдох хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэрэг


Дэлгэрэнгүй..

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.09.20)

Д.Пүрэвсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй П.Оюунчимэгт холбогдох бусдын хууль бус эзэмшлээс орон сууц чөлөөлүүлэх тухай иргэний хэрэг..


Дэлгэрэнгүй..