Нэхэмжлэлийн загвар

НЭХЭМЖЛЭЛ, ТҮҮНИЙ ХЭЛБЭР
 
        Нэхэмжлэл гэдэг нь аль нэг байгууллага, иргэдээс өөрийн зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд хандаж бичгээр гаргасан гомдол /хүсэлт/-ийг хэлнэ.
        Монгол Улсын Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 61-р зүйлийн 61.1-д зааснаар шүүхэд гаргаж байгаа нэхэмжлэл нь заавал бичгийн хэлбэртэй байна. Нэхэмжлэлд нэхэмжлэгч, эсхүл түүнийг төлөөлж хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож буй этгээд гарын үсэг зурсан байна.
 
НЭХЭМЖЛЭЛИЙН БҮРДҮҮЛБЭР
 
            Нэхэмжлэлд дараах зүйлийг заавал тусгасан байна.
            1.Нэхэмжлэлийг ямар шүүхэд гаргаж байгаа.
            2.Нэхэмжлэгчийн овог, эцгийн нэр, өөрийн  нэр, оршин суугаа газрын хаяг, харилцах утасны дугаар, хэрэв нэхэмжлэгч нь албан байгууллага буюу хуулийн этгээд бол оноосон нэр, хаяг, оршин байгаа газар, удирдах албан тушаалтны харилцах утасны дугаар,
            3.Хариуцагчийн овог, эцгийн  нэр, өөрийнх нь нэр, хаяг /оршин суугаа газар болон ажлын газрын/, хэрэв хариуцагч нь албан байгууллага бол оноосон нэр, хаяг, оршин байгаа газар, удирдах албан тушаалтны харилцах утасны дугаар
            4.Нэхэмжлэлийн үндэслэл, шаардлага, түүнийг нотлох баримтууд, нэхэмжлэлийн үнийн дүн. Нэхэмжлэлийн үнийн дүн нь тодорхой байх шаардлагатай.
            5.Нэхэмжлэлд хавсаргасан бичиг баримтууд, тэдгээрийн жагсаалт
            6.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт зэргийг тусгасан байх шаардлагатай бөгөөд улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримтыг нэхэмжлэлд заавал хавсаргана.
            Хэрэв та Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх боломжгүй, төлбөрийн чадваргүй бол Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөхөөс чөлөөлүүлэх болон хэсэгчлэн төлөх боломжтой.  Энэ тохиолдолд хүсэлтээ бичгээр гаргаж, холбогдох баримтыг бүрдүүлэн нэхэмжлэлдээ хавсаргах бөгөөд хүсэлтийг хүлээн авсан шүүгч түүнийг үндэслэн Таныг улсын тэмдэгтийн хураамж төлөхөөс чөлөөлөх, эсхүл хэсэгчлэн төлүүлэх тухай шүүгчийн захирамж гаргана. 
            Тайлбар: Нэг нэхэмжлэлд хэд хэдэн хариуцагчтай бол нэхэмжлэлийг хариуцагчийн тоогоор гаргаж шүүхэд ирүүлнэ.
 
НЭХЭМЖЛЭЛ БИЧИХ ЗАГВАР
 
Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 
нэхэмжлэл гаргах
  
Нэхэмжлэгч:   Баасан овогт Нямын Бат
                          Хаяг: Баянзүрх дүүрэг 15
                          дугаар хороо, 3-р
                          хороолол, 5-р байр
                          45 тоот, Харилцах утас  ..................
 
Хариуцагч:   Даваа овогт Батын Дорж
                        Хаяг:Налайх дүүргийн 1-р  хороо
                        36-р байр 36 тоот  Харилцах утас ..................
 
Б.Доржийн хүсэлтээр 2007 оны 10-р сарын 1-нд би түүнд 2000000 төгрөг зээлдүүлж, зээлийн гэрээ байгуулсан. Гэтэл Б.Дорж мөнгийг гэрээнд заасны дагуу буцааж өгөөгүй байх тул түүнээс уг мөнгийг гаргуулж өгнө үү.
 
            Нэхэмжлэлд хавсаргасан материал:
             
            - Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / эсвэл УТХ-аас чөлөөлүүлэх хүсэлт /  
            -Хорооны засаг даргын тодорхойлолт зэргийг хавсаргав.
            -Иргэний үнэмлэх /нотиратаар батлуулсан-
            -Нотлох баримт байвал эх хувиар нь юм уу нотариатаар батлуулж хавсаргах
                                                                                        
Нэхэмжлэл гаргасан......................../Н.Бат/
 
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх данс:
“ХААН БАНК” 5749909359
“ХАС БАНК” 5001196293
“ТӨРИЙН БАНК” 312500516483
 
НЭХЭМЖЛЭЛ БИЧИХ ЗАГВАР
 
БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ  ШҮҮХЭД
НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ:
 
НЭХЭМЖЛЭГЧ: НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 2-Р ХОРОО
60-35 ТООТОД ОРШИН СУУХ БЭРС ОВГИЙН
БААТАР ОВОГТОЙ  БУЯН  УТАС:......................
 
ХАРИУЦАГЧ: НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 2-Р ХОРОО
40-80 ТООТОД ОРШИН СУУХ ТЭНГЭР ОВГИЙН
БОЛДЫН ОВОГТОЙ  ТӨМӨР  УТАС:...............
                                                           
 
Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж тогтоож, тэтгэлэг гаргуулах тухай
 
Би өөрийн нөхөр /эхнэр/ болох Болдын Төмөртэй 1999 онд анх танилцсан. Бид 2000 онд гэрлэлтээ батлуулж хоёр хүүхдийн эцэг, эх болсон. 2006 оноос бидний хооронд үл ойлголцол бий болж, таарч тохирохоо больсон.
Одоо бид тус тусдаа амьдраад 3 жил болж байгаа болохоор гэрлэлтээ цуцлуулж хүүхдүүдээ өөрөө авч тэтгэлэг гаргуулах хүсэлтэй байна.
 
Нэхэмжлэлд хавсаргасан материал:
Ø Нэхэмжлэл 2 хувь
Ø Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар
Ø Гэрлэлтийн батлагааны хуулбар
Ø Нэхэмжлэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
Ø Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Ø Нэхэмжлэгчийн хорооны тодорхойлолт
Ø Өрхийн эмчийн тодорхойлолт
Нэхэмжлэл гаргасан                         Б.Буян
           
Тайлбар: Та нэхэмжлэлээ хариуцагчийн оршин суугаа нутаг дэвсгэрийг харъяалах шүүхэд гаргахаа мартав аа. Улсын тэмдэгтийн хураамж 70200 төгрөг
 
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх данс:
 “ХААН БАНК” 5749909359
“ХАС БАНК” 5001196293
“ТӨРИЙН БАНК” 312500516483
 
БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД
ХҮСЭЛТ ГАРГАХ НЬ:
 
ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ: Налайх дүүргийн 7 дугаар хороо Бадралын 7-101 тоотод оршин суудаг, Боржигон овогт Баастын Цэнгэл, утас...............................
 
Ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай
 
Б.Цэнгэл миний тэтгэвэрт гарах нас болж тэтгэвэр тогтоолгохоор Налайх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэст хандтал бичиг баримт дутуу, мөн хөдөлмөрийн дэвтрээ үрэгдүүлсэн байсан учир 1983 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс 1993 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл Налайх дүүргийн Их уурхайд ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох шаардлагатай болсон бөгөөд энэ дагуу архиваас шүүлгэсэн боловч Ажилд орсон тушаал олдоод, бусад баримт бичиг олдохгүй байна.
 
Иймд нэхэмжлэлд хавсаргасан нотлох баримтын дагуу 1983 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс 1993 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл Налайхын их уурхайд ажиллаж байсныг тогтоож өгнө үү.
 
Хүсэлтэд  хавсаргасан материал:0
Ø Ажилд орсон тушаал
Ø Архивын лавлагаа
Ø Гэрчийн тодорхойлолт 3 ширхэг
Ø Баярын бичиг, сайшаалын үнэмлэх
Ø Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 
Хүсэлт гаргасан:                              Б.Цэнгэл
 
Улсын тэмдэгтийн хураамж  70200 төгрөг 
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх данс:
 “ХААН БАНК” 5749909359
“ХАС БАНК” 5001196293
“ТӨРИЙН БАНК” 312500516483
 
 
БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ  ШҮҮХЭД
ХҮСЭЛТ ГАРГАХ НЬ:
 
ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ: Налайх дүүргийн 6 дугаар хороо Хурхын 01 тоотод оршин суудаг, Дархан овогт Должингийн Хандаа, утас.96010535
 
 
Хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай
 
Д.Хандаа миний бие тэтгэвэрт гарах нас болж тэтгэвэр тогтоолгохоор Налайх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэст хандтал миний хөдөлмөрийн дэвтэр дээр намайг өвөг эцэг Нанзадаар овоглосон байна бусад бичиг баримтанд дээр ээж Должингоор овоглосон байна гээд овог нэрийн зөрүүтэй учир тэтгэвэр тогтоох боломжгүй байна. Шүүхээр Должингийн Хандаа гэдгээ тогтоолгож ир гэсэн юм.
Иймд нэхэмжлэлд хавсаргасан нотлох баримтын дагуу намайг Должингийн Хандаа гэсэн нэрээр хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигчээр минь тогтоож өгнө үү.
 
Хүсэлтэд хавсаргасан материал:
1...........................
2............................
3.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 
Хүсэлт гаргасан:                              Д.Хандаа
 
Улсын тэмдэгтийн хураамж 70200 төгрөг 
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх данс:
“ХААН БАНК” 5749909359
“ХАС БАНК” 5001196293
“ТӨРИЙН БАНК” 312500516483
 
 
БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ  ШҮҮХЭД
ХҮСЭЛТ ГАРГАХ НЬ:
 
ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ: Налайх дүүргийн 6 дугаар хороо Хурхын 01 тоотод оршин суудаг, Дархан овогт Должингийн Оюун, утас.96010535
 
Шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай
 
Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны ......... дүгээр шүүхийн ..... оны ..... дугаар сарын ......-ний өдрийн ........ дугаар шийдвэрээр хариуцагч Доржийн Батад зээлүүлсэн 2 000 000 /хоёр сая/ төгрөгийг ....... оны ........ дугаар сарын .....-ны өдрийн дотор төлж барагдуулахаар шийдвэрлэсэн боловч өнөөдөрийг хүртэлх хугацаанд хариуцагч Д.Бат нь төлж барагдуулахгүй байгаа тул тус шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлж өгнө үү.
 
                 Хүсэлт гаргасан:                                         Д.Оюун                             
                                                         
Дүүргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх дэх
Эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах нь 
 
       .…он….сар….өдөр                                                                  аймаг/нийслэл 
1.Өргөдөл гаргагч: 
……...... аймаг/нийслэл …….. сум/дүүрэг .…. баг/хороо ….. хороолол,..... байр/гудамж, ...... тоотод оршин суух .................. регистрийн дугаартай /ургийн овог/................... /эцэг, эхийн нэр/..................../өөрийн нэр/....................... харилцах утасны дугаар......................... хуулийн этгээд бол түүний нэр.....................................
2.Эвлэрэлд урьж байгаа тал: 
..….....аймаг /нийслэл ..….. сум/дүүрэг ….. баг/хороо ...... хороолол .… байр/гудамж ….. тоотод оршин суух ................ регистрийн дугаартай, /ургийн овог/ ........................ /эцэг,эхийн нэр/......................../өөрийн нэр/..................... харилцах утасны дугаар....................... хуулийн этгээд бол түүний нэр......................................
                                               Маргааны агуулга:
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
            Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.        
Өргөдөлд хавсаргасан баримт:
1........................................
2........................................
3. тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт  
Бүгд … хуудас баримт хавсаргав
           Өргөдөл гаргагч……-………………/                           /