Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх данс

Улсын тэмдэгтийн хураамж 70200 төгрөг
 
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх данс:
“ХААН БАНК” 5749909359
“ХАС БАНК” 5001196293
“ТӨРИЙН БАНК” 312500516483