Тамгын газар

 
Монгол Улсын Их Хурал 2012 онд Шүүхийн тухай багц хууль /Монгол Улсын Шүүхийн тухай, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай, Шүүхийн захиргааны тухай, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай, Иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай, Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай/-ийг баталлаа.
Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэгт “Шүүх тамгын газартай байна.”  гэж заасны дагуу Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2015 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 33 дугаар тогтоолоор Дүүргийн Эрүү, Иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүхийн тамгын газар /хуучин нэрээр/-ыг Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн тамгын газар гэж өөрчилөн нэрлэхээр тогтсон байна.
 
Шүүхийн тамгын газар нь:
-шүүхийг өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах;
-шүүхийн байрны эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлэх, шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах;
-шүүгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах;
-шүүхийн хөдөлмөр зохион байгуулалт, дотоод журмын биелэлтэд хяналт тавих;
шүүхэд хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч, бүртгэх;
-шүүхийн бичиг хэрэг, захидал харилцаа, шуудан, архивын үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
-шүүхийн эд хөрөнгийн бүртгэл, тооллого, эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалтыг зохион байгуулж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэмжээ авах;
-хэргийн эд мөрийн баримтыг хадгалах, зөөвөрлөх зэрэг үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.
 
 
Шүүхийн тамгын газрын бүрэлдэхүүн: 
      
Овог, нэр                 
Албан тушаал
Ажлын утасны дугаар
1
Э.Батмөнх
Шүүхийн тамгын газрын дарга
70232508
2
Ц.Гүнзаяабаяр
Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн           
70233883
3
Б.Золзаяа
Эрүүгийн хэргийн шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн туслах
 
4
Б.Батцэцэг
Иргэний хэргийн шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн туслах
70232691
5
Э.Алтанцэцэг
Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шүүгчийн туслах
70233522
6
 
Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шүүгчийн туслах
 
7
Ц.Байгалмаа
Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шүүгчийн туслах
70233522
8
Д.Амарзаяа
Иргэний хэргийн шүүхийн шүүгчийн туслах
70233522
9
Д.Одгэрэл 
Иргэний хэргийн шүүхийн шүүгчийн туслах
70233522 
10
 
Иргэний хэргийн шүүхийн шүүгчийн туслах
 
11
 
Иргэний хэргийн шүүхийн шүүгчийн туслах
70233522
12
С.Энх-Амар
Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн
70233880
13  
Н.Алтанбагана
Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн
70233234                       
14
А.Номин-Эрдэнэ
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга 
 
15
 
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
 
16
 
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
 
17
Г.Оюун-Эрдэнэ
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
 
18
Т.Батцэцэг
Ерөнхий нягтлан бодогч
70233838
19
М.Пагма-Оролмаа   
Эвлэрүүлэн зуучлагч
70233882
20
 Д.Алтаннавч
Архив-бичиг хэргийн эрхлэгч
70233234
21
Б.Ичинхорлоо
Нярав
70233838
22
Ц.Нямдэлгэр
Эрүүг, Иргэний хэргийн шүүхийн бичиг хүргэгч
 
23 
Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах 
 
24
Д.Өнөрбат
Слесарь
 
25
Ч.Баярсайхан
Жолооч
 
26
Л.Энхбаатар
Жолооч
 
27
Х.Хишигжаргал
Үйлчлэгч
 
28
Ц.Эрдэнэчимэг 
Үйлчлэгч
 
29
Шүүх, шүүгчийн
аюулгүй байдлыг
хангах хэсэг
 
70232518