Ерөнхий шүүгч нарт хүндэтгэл үзүүлэв.

            Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 29 дүгээр зарлигаар Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр томилогдсон Х.Ганболд, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр томилогдсон Л.Энхбилэг нарт тус шүүхийн нийт шүүгч, шүүхийн тамгын газрын хамт олноос баяр хүргэж, цаашдын ажилд нь амжилт хүсч, хүндэтгэл үзүүллээ.

 

БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

Ээлжит дотоод сургалт зохион байгууллаа.

Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/08 дугаартай тушаалаар дотоод сургалтын төлөвлөгөөг баталсаны дагуу 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр ээлжит сургалтыг МХХ-ны гишүүн, хуульч өмгөөлөгч Б.Чулуунгэрэлийг урьж “Хувь хүний хөгжил-манлайлал” сэдвээр зохион байгууллаа. Тус сургалтанд шүүхийн захиргаа болон үйлчилгээний ажилтнууд бүрэн хамрагдаж сонирхсон асуултандаа хариулт авч, харилцан ярилцлага өрнүүлж идэвхтэй оролцлоо. Бидний урилгыг хүлээн авч, сургалтыг чөлөөт-сонирхолтой байдлаар удирдан явуулж, мэдлэгээ харамгүй хуваалцсан МХХ-ны гишүүн, хуульч өмгөөлөгч Б.Чулуунгэрэлдээ цаашдын ажил хөдөлмөрт нь амжилт хүсье.

Дотоод сургалт зохион байгууллаа.

Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/08 дугаартай тушаалаар дотоод сургалтын төлөвлөгөөг баталсаны дагуу 2019 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр ээлжит сургалтыг мэдээлэл, лавлагааны мэргэжилтэн С.Энх-Амар “Төрийн албаны хууль” /шинэчилсэн найруулга/, тус хуульд орсон шинэлэг зохицуулалт, холбогдох дүрэм журам” сэдвээр зохион байгууллаа. Тус сургалтанд шүүхийн захиргааны ажилтнууд бүрэн хамрагдаж, сонирхсон асуултандаа хариулт авч, харилцан ярилцлага өрнүүллээ.

 

БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны талаар сургалт зохион байгууллаа

            Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газрын 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч М.Пагма-Оролмаа Налайх дүүргийн Холбооны газрын ажилтан, албан хаагчдад 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр “Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны ач холбогдол, онцлог” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтанд Налайх дүүргийн Холбооны газрын ажилтан, албан хаагчид бүрэн хамрагдаж, тэдний сонирхсон асуултанд хариулж, танилцуулга, гарын авлага зэрэг шаардлагатай материалуудаар ханган ажиллалаа.

 

 

 

БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Ерөнхий шүүгч нар томилогдлоо.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 29 дугаартай зарлигаар Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгчээр Х.Ганболд, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгчээр Л.Энхбилэг нар томилогдлоо. Шинээр томилогдсон ерөнхий шүүгч нарт шүүхийн тамгын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Гүнзаяабаяр нийт шүүгч, ажилтнуудын нэрийн өмнөөс баяр хүргэж, цаашдын ажил үйлсэд нь өндөр амжилт хүслээ.

Мөн ерөнхий шүүгчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч шүүгч Д.Бавуу, З.Түвшинтөгс нар шинээр томилогдсон ерөнхий шүүгч Х.Ганболд, Л.Энхбилэг нарт шүүхийн тамга, тэмдгийг хамт олны өмнө хүндэтгэлтэйгээр хүлээлгэн өгч, цаашдын ажил үйлсэд нь амжилт хүслээ.

 

БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР
 

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч нарт зориулсан сургалт зохион байгууллаа.

Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газраас 2019 онд Налайх дүүргээс сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгч нарт зориулсан сургалтыг Налайх дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж, тус сургалтанд 50 гаруй иргэдийн төлөөлөгчид оролцлоо.

Сургалтыг нээж тамгын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Гүнзаяабаяр сургалтанд оролцогчдод шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэж, талархал илэрхийлэн, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч нь шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэгтэй иргэдийн төлөөлөл юм гэдгийг онцоллоо.

Тус шүүхийн Тамгын газрын даргын баталсан шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид зориулсан 2019 оны сургалтын хөтөлбөрийн дагуу “Монгол Улсын шүүхийн тогтолцоо”, “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн талаарх эрх зүйн зохицуулалт”, “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх, үүрэг”, “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч таны хараат бус байдал, нөлөөллийн мэдүүлгийг хэрхэн хөтлөх”, “Иргэдийн төлөөлөгчид тавигдах шаардлага”, “Иргэдийн төлөөлөгчийг сонгон шалгаруулах”, “Тангараг өргөх”, “Иргэдийн төлөөлөгчийн цалин хөлс, хариуцлага” зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн С.Энх-Амар, ерөнхий шүүгчийн туслах Б.Батцэцэг, Э.Алтанцэцэг нар сургалт явууллаа.

            

Мөн иргэдийн төлөөлөгч дүгнэлт гаргахдаа анхаарвал зохих асуудлын талаар мэдээлэл өгч, тэдний сонирхсон асуултад хариулж, гарын авлагаар ханган ажиллалаа.

 

 

БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/08 дугаартай тушаалаар дотоод сургалтын төлөвлөгөөг баталсаны дагуу 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр ээлжит сургалтыг шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга П.Нямсүрэн “Цаг төлөвлөлт бол амжилтанд хүрэх үндэс” сэдвээр зохион байгууллаа. Тус сургалтанд шүүхийн захиргааны ажилтнууд бүрэн хамрагдаж, сонирхсон асуултандаа хариулт авч, харилцан ярилцлага өрнүүллээ.
 
 
БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй

 

Мэндчилгээ