Улсын Дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимаас “Иргэний хэргийн шүүн таслах аж...

Улсын Дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимаас “Иргэний хэргийн шүүн таслах ажиллагааны практик” уулзалт-ярилцлагыг..


Дэлгэрэнгүй..

Шүүх дэх орон тооны эвлэрүүлэн зуучлагчийн ажлын байр нээлттэй зарлах тухай...

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх орон тооныэвлэрүүлэн зуучлагчийн 1 сул орон тоо гарсан тул..


Дэлгэрэнгүй..

Иргэний хэргийн шүүхийн шүүгчдэд зориулсан Иргэний эрх зүйн 2018 оны үндсэн с...

Шүүгчийн хууль хэрэглээний мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, шүүхийн шийдвэр боловсруулах ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулах хүрээнд..


Дэлгэрэнгүй..

"СПОРТ НААДАМ-2018" спортын 5 төрөлт тэмцээнд амжилттай оролцлоо....

Налайх дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит "СПОРТ НААДАМ-2018" спортын 5 төрөлт тэмцээн 4 дүгээр сарын 21-22, 28-29-ны өдрүүдэд..


Дэлгэрэнгүй..

Багахангай, Налайх дүүргийн шүүх байгуулагдсаны 65 жилийн ойн нэрэмжит тэмцээ...

Монгол Улсад орчин цагийн шүүх байгуулагдсаны 107 жил, Багахангай, Налайх дүүргийн шүүх байгуулагдсаны 65 жилийн..


Дэлгэрэнгүй..

Орон нутгийн “Буян-Налайх” телевизтэй хамтран ажиллав....

Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газраас орон нутгийн “Буян-Налайх” телевизтэй 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний..


Дэлгэрэнгүй..

.

БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ШҮҮХ БАЙГУУЛАГДСАНЫ “65” ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН СПОРТЫН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ..


Дэлгэрэнгүй..

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн нэгдсэн сургалтыг зохион байгууллаа....

Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газраас 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр 2018 онд сонгогдон шалгарсан иргэдийн төлөөлөгчдөд..


Дэлгэрэнгүй..