Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.11.27-12.01)...

С.Энхболдод холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, мөн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/..


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.11.20-11.24)...

Г.Мөнхзул нарт холбогдох эрүүгийн хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг / Г. Мөнхзулд Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 3.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлий..


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.11.13-11.17)...

Ч.Нурланд холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.11.06-11.10)...

М.Наурызбект холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1 /


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.10.23-10.27)...

Б.Авирмэдэд холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.10.16-10.20)...

Б.Мягмарсүрэн, Н.Ганзориг нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 3.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн..


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.10.02-10.06)...

Б.Билгүүнд холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1дэх хэсэг/


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.09.25-09.29)...

Н.Сансарбатад холбогдох эрүүгийн хэрэг / 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 32 дугаар зүйлийн 32.2 дахь хэсгийг журамлан 126 дугаар зүйлийн 126.3 дахь хэсэг/..


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.09.18-09.22)...

Н.Жавхланбаярт холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/


Дэлгэрэнгүй..