Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.10.02-10.06)...

Б.Билгүүнд холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1дэх хэсэг/


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.09.25-09.29)...

Н.Сансарбатад холбогдох эрүүгийн хэрэг / 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 32 дугаар зүйлийн 32.2 дахь хэсгийг журамлан 126 дугаар зүйлийн 126.3 дахь хэсэг/..


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.09.18-09.22)...

Н.Жавхланбаярт холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.09.11-09.15)...

А.Амарсайханд холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, мөн хуулийн тусгай ангийн 28.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/..


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.09.4-09.08)...

Д.Амгаланбаатарт холбогдох эрүүгийн хэрэг / 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148 дугаар зүйлийн 148.4, мөн хуулийн тусгай ангийн 261 дүгээр зүйлийн 261.1/..


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.08.28-09.01)...

Л.Сарантуяад холбогдох эрүүгийн хэрэг / 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148 дугаар зүйлийн 148.4/


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.08.21-08.25)...

Д.Амгаланбаатарт холбогдох эрүүгийн хэрэг / 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148 дугаар зүйлийн 148.4, мөн хуулийн тусгай ангийн 261 дүгээр зүйлийн 261.1/..


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.08.14-08.18)...

Б.Батбаяр, Б.Цэрэнням, Б.Энхбаатар нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг / 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91 дүгээр зүйлийн 91.1, мөн хуулийн тусгай ангийн 254 дүгээр зүйлийн 254.1/..


Дэлгэрэнгүй..

Эрүүгийн шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2017.08.07-08.11)...

Д.Батбаярт холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2/


Дэлгэрэнгүй..