Сургалт зохион байгууллаа.

Багахангай Налайх дүүргийн шүүхийн тамгын газрын сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу 2017 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр “БНСУ-ын шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн тогтолцоо, сайн туршлага”, “Хувь хүний соёл, харилцаа, хандлага” сэдвээр шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Алтаннавч сургалт зохион байгуулав.
 
Сургалтанд шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний  ажилтнууд  санал бодлоо солилцон идэвхтэй оролцлоо.