Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.10.06)

2017.10.06
 
1. "Өнө Орших Маргад" ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй "ЗДБ" ББН-д холбогдох гэрээний үүргийн биелэлтэд 114.455.000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэг
Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн  105 дугаар зүйлийн 105.1.,123 дугаар зүйлийн 123.3 дахь хэсэгт заасны дагуу шүүх хуралдаан хойшилсон.
Даргалагч, шүүгч Л.Нарангэрэл
 
2. Б.Болорцэцэгийн нэхэмжлэлтэй Б.Бат-Эрдэнэд холбогдох хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэрэг
Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.
Даргалагч, шүүгч Н.Баярсүрэн
 
Тойм гаргасан: Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Д.Одгэрэл