Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2017.10.09)

2017.10.09
 
1. “Эрдэс холдинг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй А.Баттогтоход холбогдох машин тоног төхөөрөмж захиалгын гэрээний үүргийн биелэлтэд 126.030.246 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэг
 
Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 117 дугаар зүйлийн 117.1., 123 дугаар зүйлийн 123.1.-д зааснаар хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.
Даргалагч, шүүгч Л.Нарангэрэл
 
2. "Өнө Орших Маргад" ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй "ЗДБ" ББН-д холбогдох гэрээний үүргийн биелэлтэд 114.455.000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэг
 
Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн  92 дугаар зүйлийн 92.4., 105 дугаар зүйлийн 105.1., 123 дугаар зүйлийн 123.3.-т зааснаар шүүх хуралдаан хойшилсон.
Даргалагч, шүүгч Л.Нарангэрэл
 
Тойм гаргасан: Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Д.Одгэрэл