Шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэргүүд (2018.01.08-01.12)

 
 
                          2018 оны  1 дүгээр сарын 08-ны өдөр                                                             /Даваа гараг/
 
Эхлэх 14:00 цаг
1. “Жи мобайл” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Д.Мөнхзулд холбогдох иргэний хэрэг
Шүүгч Н.Баярсүрэн
 
Эхлэх 15:00 цаг
2. “Жи мобайл” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Б.Батсайханд холбогдох иргэний хэрэг
Шүүгч Н.Баярсүрэн
 
                          2018 оны  1 дүгээр сарын 10-ны өдөр                                                           /Лхагва гараг/
 
Эхлэх 10:00 цаг
1. Г.Гончигсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй Д.Буянхүүд холбогдох иргэний хэрэг
Шүүгч Л.Энхбилэг
 
Эхлэх 13:30 цаг
2. У.Даваасүрэнгийн нэхэмжлэлтэй Ө.Гантөмөрт холбогдох иргэний хэрэг
Шүүгч Л.Энхбилэг
 
                          2018 оны  1 дүгээр сарын 11-ний өдөр                                                           /Пүрэв гараг/
 
Эхлэх 10:00 цаг
1. Д.Энхтуулын нэхэмжлэлтэй “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв” НӨҮГ, Налайх дүүргийн “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв”-д  холбогдох иргэний хэрэг
Ерөнхий шүүгч З.Түвшинтөгс
 
Эхлэх 11:00 цаг
2. “Ө.Сарантуяагийн  нэхэмжлэлтэй Л.Эрдэнэбилэгт холбогдох иргэний хэрэг
Шүүх бүрэлдэхүүн Ерөнхий шүүгч З.Түвшинтөгс, шүүгч Л.Энхбилэг, шүүгч Н.Баярсүрэн     
                       
Эхлэх 14:00 цаг
2. Г.Алтантуяагийн  нэхэмжлэлтэй Ч.Одгэрэлд  холбогдох иргэний хэрэг
Ерөнхий шүүгч З.Түвшинтөгс
 
                           2018 оны  1 дүгээр сарын 12-ны өдөр                                                         /Баасан гараг/
 
Эхлэх 14:00 цаг
1. “Өнө орших маргад” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй ЗДБ ББН-д холбогдох иргэний хэрэг
Шүүгч Н.Баярсүрэн