“Хэвлэл мэдээллийн ёс зүй, өөрийн зохицуулалт” сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа.

Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүү, Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газрын 2018 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу шүүгч, ажилтнуудад 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдөр “Хэвлэл мэдээллийн ёс зүй, өөрийн зохицуулалт” сэдвээр Монголын хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн дэд дарга У.Тамир, ажлын албаны мэргэжилтэн Б.Алтай, хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн хорооны гишүүн Д.Батчимэг нар сургалт явууллаа.  Сургалтын төгсгөлд оролцогчид сонирхсон асуултандаа хариулт авч харилцан ярилцлаа.
 
 
Тамгын газар