Шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэргүүд (2018.01.22-01.26)

 
 
                    
                              2018 оны  1 дүгээр сарын 22-ны өдөр                                                             /Даваа гараг/
 
Эхлэх 10:00 цаг
1. Налайх дүүргийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсийн нэхэмжлэлтэй С.Гантөгсөд холбогдох иргэний хэрэг
Шүүгч Л.Энхбилэг
 
Эхлэх 14:00 цаг
2. Л.Бавуудоржийн нэхэмжлэлтэй  иргэний хэрэг
Шүүгч Л.Энхбилэг
 
                             2018 оны  1 дүгээр сарын 23-ны өдөр                                                            /Мягмар гараг/
 
Эхлэх 11:00 цаг
1. “Жи мобайл” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Г.Ганзоригт холбогдох иргэний хэрэг
Шүүгч Л.Энхбилэг
 
Эхлэх 12:00 цаг
2. “Жи мобайл” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй О.Ганбаярт холбогдох иргэний хэрэг
Шүүгч Л.Энхбилэг
 
Эхлэх 14:00 цаг
3. “Жи мобайл” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Д.Мөнхбатад холбогдох иргэний хэрэг
Шүүгч Л.Энхбилэг
 
                            2018 оны  1 дүгээр сарын 24-ний өдөр                                                         /Лхагва гараг/
 
Эхлэх 10:00 цаг
1. У.Дамбын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг
 Ерөнхий шүүгч З.Түвшинтөгс
 
Эхлэх 11:00 цаг
2. Г.Цэрэндолгорын нэхэмжлэлтэй Н.Мөнхтулгад холбогдох иргэний хэрэг
Ерөнхий шүүгч З.Түвшинтөгс
 
Эхлэх 14:00 цаг
3. Г.Ганбатын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг
Шүүгч Н.Баярсүрэн
 
                            2018 оны  1 дүгээр сарын 25-ны өдөр                                                            /Пүрэв гараг/
 
Эхлэх 10:00 цаг
1. О.Эрдэнэзаяагийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг
Шүүгч Л.Энхбилэг