Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тойм (2018.02.07)

2018.02.07
1. Нэхэмжлэгч М.Мөнхбаярын хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох тухай иргэний хэрэг
 
Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1.-д зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.             
Даргалагч, Ерөнхий шүүгч З.Түвшинтөгс
 
2. Нэхэмжлэгч Ж.Төлөвхааны ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай иргэний хэрэг
 
Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1.-д зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.             
Даргалагч, Ерөнхий шүүгч З.Түвшинтөгс
 
3. Нэхэмжлэгч Г.Алтантуяагийн хариуцагч Ч.Одгэрэлд холбогдох зээлийн гэрээний үүргийн биелэлт 7.000.000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэг
 
Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.2.-т зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.             
Даргалагч, Ерөнхий шүүгч З.Түвшинтөгс
 
2. Нэхэмжлэгч Налайх дүүргийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн хариуцагч Н.Цэрэндолгорт холбогдох нийгмийн даатгалын шимтгэл 976.352 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэг
 
Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.5.-д зааснаар хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.             
Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг