Налайх - Иргэний шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2019.06.11)

 2019.06.11              

          1. Б.Энхмөрөнгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

         Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Н.Баярсүрэн

          1. “Сикийтбокс” ХХК -ийн нэхэмжлэлтэй “Юу Би метал маркет” ХХК-д холбогдох иргэний хэрэг

         Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.5 дахь хэсэгт зааснаар зохигчид эвлэрч, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Н.Баярсүрэн

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан                                     шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга А.Сонинцэцэг