Замын цагдаагийн албан хаагчийг урьж сургалт зохион байгууллаа.

        Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/08 дугаар тушаалаар дотоод сургалтын төлөвлөгөөг баталсантай холбогдуулан ээлжит сургалтыг шүүгчийн туслах Б.Батцэцэг, Ц.Байгалмаа нар санаачилан Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн Замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч, цагдаагийн ахмад Э.Хишигтогтох, цагдаагийн дэслэгч Б.Даштогтох нарыг урьж 2019 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгууллаа. Тус сургалтаар Замын цагдаагийн албан хаагчид 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөгдсөн “Замын хөдөлгөөний шинэ дүрэм”-ээр шүүхийн захиргааны ажилтнуудад сургалт хийсэн нь жолооч бүр хариуцлагаа ухамсарлаж, дүрмээ баримтлан замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох нь ямар чухал зүйл болохыг ойлгуулсан үр дүнтэй сургалт боллоо.
 
 
 

БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР