Налайх - Шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэргүүд (2019.07.22-26)