ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ 4 ДҮГЭЭР ШҮҮХЭД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛӨӨС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2014 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр Дүүргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүхийн шүүгч, ажилтнуудад "Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сэдвээр Төрийн албаны зөвлөлийн Төрийн албаны институтын мэргэжилтэн Б.Нямсүрэн сургалт зохион байгууллаа.