"Шүүхийн шийдвэр бичих аргачлал буюу нэхэмжлэлийн шаардлага, үндэслэлийн ойлголт" сэдэвт хичээл

 2014 оны 11 сарын 21-ний өдрийн 10 цагт Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Нармандах "Шүүхийн шийдвэр бичих аргачлал буюу нэхэмжлэлийн шаардлага, үндэслэлийн ойлголт" сэдвээр нийт шүүгч, ажилтнуудад хичээл заав.