Шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэргүүд (2015.01.19 - 2015.01.23)