Эвлэрүүлэн зуучлагч

Боловсрол:  Дээд
Мэргэжил: Хуульч
Отгонтэнгэр Их сургууль /Бакалавр/
Ажлын дадлага туршлага:
         1984 оны 2 дугаар сараас 1997 онд Ховд аймгийн Мөст сумын Туяа нэгдэлд бичиг хэргийн эрхлэгч, мөн сумын Ардын депутатын хурлын гүйцэтгэх захиргаа, Засаг даргын Тамгын газарт зааварлагч, нарийн бичгийн дарга, дотоод ажил хариуцсан зааварлагч, 1997 оноос Ховд аймаг дахь сум дундын 1, 2 дугаар шүүхүүдэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, шүүгчийн туслах, 2004 оны 6 дугаар сараас Ховд аймгийн захиргааны хэргийн шүүхэд шүүгчийн туслах зэрэг ажлуудыг тасралтгүй хийж байгаад 2007-2013 онд Увс аймаг дахь сум дундын шүүх, 24 дүгээр шүүхэд шүүгчээр, 2014 оны 7 дугаар сарын 1-нээс Багахангай, Налайх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд эвлэрүүлэн зуучлагчаар тус тус ажиллаж байна.