Эд мөрийн баримт устгах орон тооны бус комисс шинэчлэн байгуулах тухай