Иргэний хэргийн шүүх - Иргэдийг хүлээн авах цагийн хуваарь